Review Cart.


Checkout Summary.

Total
Items:
> Total
Amount:
+ Delivery:+ Tax:= GRAND
TOTAL:

Send Order
View Cart () items.

Panduan guna eCart Ash Parfum


Langkah 1
- Klik [ADD TO CART]

Langkah 2
- Klik [VIEW CART X ITEMS]
Langkah 3
- Klik [SEND ORDER]
Langkah 4
- Isi butiran pembeli dan maklumat penerima
- Klik [SEND ORDER]

Salinan pengesahan pesanan akan dihantar ke akaun email pembeli bersama maklumat pembayaran.
Pembeli perlu buat pembayaran dan email bukti pembayaran